STICHTING FAMILIE MUR


Bestuur
Doelstellingen
Genealogie
Nieuwsbrief
Familiedagen
Bronnen  


     Zoeken
           
Naar personenbestand  
  
Zoeken naar namen
 


naar Aldfaer
  Ons bestand is samengesteld  
  met Aldfaer en wordt grafisch
  weergegeven met TNG
               Theo Mur  

Welkom op onze website!
De site is opgezet om informatie te verstrekken over onze familiegeschiedenis en om inzicht te geven in de relaties met andere families.

   Foto's

 
       Cor Spaargaren en Lammertje Mur

  Familie Mur en verwanten
   Een grafische weergave van uw 'stamboom' kunt
   u vinden op:    'Familie Mur en Verwanten'
   Dit bestand wordt maandelijks bijgewerkt.
 

  Privacy
 
Per 25-05-2018 wordt een nieuwe privacywet
   van kracht de AVG (Algemene Verordening
   Gegevensbescherming). Deze wet legt o.a.
   beperkingen op t.a.v. het publiceren van
   persoonsgegevens.

 
In verband daarmee is ons bestand gefilterd
   op personen die geacht worden nog in leven
   te zijn. Dat wil zeggen, wanneer een persoon
   na 1917 is geboren en bij ons geen
   overlijdensdatum bekend is, worden zijn
   gegevens niet vermeld.
  
  Aanvullingen
  
   Als u vragen heeft over of commentaar op de 
   informatie van deze site of u beschikt over
   aanvullende gegevens, dan horen wij dat graag
   van u.
   Ook komen wij graag in het bezit van geboorte-                                                                                  trouw- en overlijdenskaarten.  
                                                                  En vergeet uw (oude) foto's niet !
 

    badge Facebook

"Like" ons op Facebook !

 

Laatste update: 02 augustus 2018 


     In de loop der jaren
     is ons
foto archief
     fors gegroeid.
     Ook uw (oude)
     foto's zijn van harte  
     welkom !


     


  English version
   English version of this page  


e-mailbox

Home | Bestuur | Doelstellingen | Genealogie | Nieuwsbrief | Familiedagen | Bronnen

website security Deze site is voor het laatst vernieuwd op 05-aug-2018