Bestuur

Home | Bestuur | Doelstellingen | Genealogie | Nieuwsbrief | Familiedagen | Bronnen


De familie kent negen takken. De takken Aalsmeer, Amsterdam en Maarssen zijn uitgestorven. Het streven is om de overige takken in het bestuur vertegenwoordigd te hebben.
Dat lukt nog niet helemaal.
Voor de takken Loosdrecht I en Loosdrecht II en de Utrechtse tak bestaan vacatures. 
Als u tot één van deze takken behoort en u wilt uw steentje bijdragen aan een goed functioneren van de familiestichting,
laat het ons dan weten.  
Veel tijd hoeft het u niet te kosten, het bestuur vergadert drie of vier keer per jaar. Steeds op zaterdagmorgen van 10u30 tot uiterlijk 12u30.

  Het bestuur bestaat thans uit:

  Voorzitter                                 :   Lucie Mur (Loenense tak)

  Secretaris/penningmeester/  :   Theo Mur (Breukelense tak)
  webmaster                              

  Bestuursleden                            :   Mijndert Mur en Marian Mur (Kortehoefse tak)

  Daarnaast ontvangt het bestuur veel steun van Annemiek de Looze-Mur.

Home | Bestuur | Doelstellingen | Genealogie | Nieuwsbrief | Familiedagen | Bronnen