Doelstellingen

Home | Bestuur | Doelstellingen | Genealogie | Nieuwsbrief | Familiedagen | Bronnen


Home
Bestuur
Doelstellingen
Genealogie
Nieuwsbrief
Familiedagen
Bronnen

 

 

De stichting is opgericht in 1988 bij notaris Mr. G. Versluys te Breukelen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41183075

 In de akte van oprichting zijn het 'Doel en middelen' als volg omschreven:
 'Het zonder winstoogmerk bevorderen van de contacten tussen al degenen, die zich  tot de nazaten mogen rekenen van de oorspronkelijke stamvader van de familie Mur, alsmede het in stand houden en uitbreiden van een familie-archief, alles in de meest ruime zin van het woord.

 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
 a. het houden van reŁnies voor leden van de familie Mur;
 b. het verspreiden van familieberichten onder de leden van de familie Mur;
 c. alle overige wettige middelen die het doel der stichting bevorderen of kunnen bevorderen'.

Men kan donateur worden voor minimaal Ä 10,-- per jaar. Uit de donaties worden diverse onkosten gedekt zoals: kosten K.v.K., lidmaatschap Centraal Bureau voor Genealogie en kosten onderzoek.
Wilt u donateur worden, stuur ons dan een e-mailtje.
Ook eenmalige giften zijn van harte welkom.

 

Home | Bestuur | Doelstellingen | Genealogie | Nieuwsbrief | Familiedagen | Bronnen

Deze site is vor het laatst vernieuwd op 16-sep-2019