Kortenhoefse tak

Home | Bestuur | Doelstellingen | Genealogie | Nieuwsbrief | Familiedagen | Bronnen


Genealogie van Pieter Mur, stamvader van de Kortenhoefse tak.

Personen die geboren zijn na 1920 en waarvan ons geen overlijdensdatum bekend is, worden geacht nog in leven te zijn. Om privacy reden worden van hen geen gegevens vermeld.

De Kortenhoefsetak heeft de,  op een na, oudste Mur  voortgebracht n.l. Pieter (Willemz.). Via hem zijn veel verhalen doorgegeven aan de huidige generatie. Hij is op 22 mei 1996 te Aalsmeer overleden op een leeftijd van 101 jaar, 5 maanden en 5 dagen. Hij was een trouwe bezoeker van de familiedagen.
Ook stamt de enige professor in de familie af van de Kortenhoefse tak.
Over beiden leest u verderop meer.

Ik kan hier niet de gehele genealogie van de Kortenhoefse tak behandelen, dat zou teveel ruimte in beslag nemen. Ik beperk mij tot een aantal kerngegevens en wetenswaardigheden.

Het begin

In 1833 werd te Loosdrecht geboren Pieter Mur. Hij vestigde zich als boer aan de Kromme Rade te Kortenhoef. Hij is de stamvader van de Kortenhoefse tak.
Pieter trouwde drie keer. De eerste keer met Aaltje Dros, zij overleed drie jaar na haar huwelijk op 38 jarige leeftijd. Uit dit huwelijk werd zoon Willem (
volg 1.1) geboren.

Pieter trouwde voor de tweede keer met Cornelia de Kater,  geboren 1834. Ook zij werd ni
Jannetje de Kateret oud en overleed kinderloos op 34 jarige leeftijd.
Na in 5 jaar twee vrouwen te hebben verloren, liet Pieter er geen gras over groeien en trouwde voor de derde keer op 12-12-1868 met Jannetje de Kater de 10 jaar jongere zus van zijn tweede vrouw. Gelukkig hield zij het langer vol. Zij overleed in 1893 na Pieter
8 kinderen te hebben geschonken t.w.: Elias Jacobus (volg 1.2Lammertje), Lucas Roelof (volg 1.3), Mijndert (volg 1.4), Lambertus (volg 1.5), Jan (1878-1967), Lammertje (1880-1906), Pieter (1882-1918) en Cornelia (1885-1960).


Pieter was een slimme man. Hij kocht verschillende percelen grond die door vervening sterk in waarde waren gedaald. Hij heeft daar later o.a.  ruigt van gesneden. Als Pieter overlijdt is hij een redelijk vermogend man die bij testament onroerende en roerende goederen achterlaat aan zijn kinderen.

1.1  Willem Mur is geboren op 15-05-1865 in Loosdrecht, zoon van Pieter Mur en Aaltje Dros. Willem is overleden op 11-04-1957 in Aalsmeer, 91 jaar oud.
Beroep: Postbode.

Willem wordt in 1886 postbode te Aalsmeer bij zijn neef Lucas Roelof die daar, naast  zijn bakkerij, een postagentschap  heeft. Tot 1908 is Willem de enige besteller. Vaak is hij per dag zo’n twaalf tot veertien uur op de weg. ‘Onbestelbaar’ komt in zijn woordenboek niet voor.                                                                                                                                         
Als jongen van 19 jaar werd hij met acht andere inwoners van Kortenhoef opgeroepen om in Weesp te loten voor de Willemmilitaire dienst. Dit negental vormde in Kortenhoef het min of meer legendarische groepje van ‘de negen lotelingen van 1884’ Daartoe behoorde ook dorpstimmerman Dirk van de Velde. Deze bewaarde in een kastje in zijn werkplaats een cahier met als opschrift ‘De negen lotelingen van 1884’. Daarin stonden de namen van het negental vermeld. In de loop der jaren overleden verschillende leden van dit illustere clubje. Dirk van de Velde hield daar trouw aantekening van. Na het overlijden in 1953 van Piet Theebe, de smid, stonden nog slechts twee namen zonder kruisje in het schrift, die van hemzelf en van Willem Mur. Bij het overlijden van Dirk plaatste zijn dochter een kruisje achter zijn naam. In 1957 heeft zij ook de naam van Willem Mur van een kruisje voorzien en kon het cahier worden gesloten.

Willem trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1889 in Aalsmeer met Guurtje (Geurtje) Harting, 18 jaar oud. Guurtje is geboren op 15-09-1870 in Aalsmeer, dochter van Willem Harting en Margje Butter. Geurtje is overleden op 11-06-1963 in Haarlemmermeer, 92 jaar oud.

Gezin Willem

Op de foto hiernaast is van 1895. U ziet Willem en Guurtje met hun dochters Aaltje en Margje en de tweeling Pieter en Willem. Het meisje rechts op de foto is een hulp in de huishouding die tijdelijk door de gemeente beschikbaar werd gesteld bij de geboorte van een tweeling.

Kinderen van Willem en Geurtje: Aaltje Mur

1 Aaltje Mur , (1890-1984), trouwde met Willem Maarse (1885-1954).
2 Margje Mur, (1892-1981), trouwde met Cornelis Adrianus van der Zwaard.

3 Willem Mur, geboren op 17-12-1894 in Aalsmeer,
volg 1.1.1.
4 Pieter Mur, geboren op 17-12-1894 in Aalsmeer,
volg 1.1.2.
5 Jansje (Jans) Mur, (1897-1987) trouwde met Simon Cornelis Kaslander.
6 Guurtje Mur
, (1902-1981) trouwde met Cornelis de Jong.
7 Elias Jacobus Mur
, geboren op 27-09-1904. Elias Jacobus is overleden op 23-06-1
Cor Spaargaren en Lammertje Mur905, 8 maanden oud. Teunis van Vuren en Cornelia Mur
8 Lammertje Mur, (1907-1997), trouwde met Cornelis Spaargaren.
9 Cornelia Mur, (
geboren op 07-02-1909 in Aalsmeer, trouwde Teunis van Vuren. 
10 [waarschijnlijk] Elias Jacobus Mur, geboren op 28-08-1911. Elias Jacobus is overleden op 02-03-1919 in Aalsmeer, 7 jaar oud.
Jannetje Smallenburg

1.2 Elias Jacobus Mur (1870-1918), zoon van Pieter Mur en Jannetje de Kater. Elias Jacobus trouwde met Jannetje Smallenburg. (1876-1959). 

Kinderen van Elias Jacobus en Jannetje:

1 JannetjGezin Landwaarte Mur (privé), trouwde met Krijn Landwaart. (1901-1978). Beroep: KruidenierAntje Maria Mur
2 Antje Maria Mur
(1909-2002), trouwde met Gerardus Dirk Jonkheid.
3 Pieter Gijsbertus Mur, geboren op 06-11-1915 in Kortenhoef,
volg 1.2.1.


1.3 Lucas Roelof Mur (1871-1945), zoon van
Pieter Mur en Jannetje de Kater. Lucas Roelof trouwde met Guurtje (Geurtje) van Wirdum.

Kind van Lucas Roelof en Geurtje:

1 Pieter Mur, geboren op 10-10-1902 in Aalsmeer, volg 1.3.1.

1.4 MijnGezin van Mijndertdert Mur  (1873-1952), zoon van Pieter Mur en Jannetje de Kater. 


Mijndert werd geboren op de boerderij aan de Kromme Rade. Later begon hij zelf een veehoudersbedrijf nabij de Graafjes-brug. Hij is ruim tien jaar diaken van de Ned. Herv. Kerk geweest en ook enige jaren lid van het christelijk schoolbestuur. Mijndert trad in de voetsporen van zijn vader op het gebied van kopen van onroerend goed. Zo zijn er verschillende aktes waaruit blijkt dat hij ‘percelen legakker, hout, lies en bies’  kocht ‘in den Kortenhoefsche polder’. Veel van de gronden waren drassig en zijn tijdsgenoten zagen er het nut niet van in, je kon het immers niet beweiden, hooguit wat griendhout en riet van oogsten. Maar bij de aanleg van het Hilversums kanaal, liet hij zijn grond ophogen met uit het kanaal gewonnen grond. Ook toen bleven de dorpsbewoners nog scepties en zeiden: 'Mur zal nooit op dat land kunnen lopen'. Mijndert reageerde daar nuchter op door te stellen: ' dat kon ik daarvoor ook niet, dus is er niks verloren'. Na verloop van tijd begon de grond echter in te klinken en werd de bodem steeds droger. Voorzichtig, met planken onder de klompen getimmerd, ging men in de droogtescheuren suikerbieten zaaien en aardappels poten. Deze gewassen deden het prima. Bij de oogst waren de bieten bijna niet te tillen! Door dit succes werden zijn percelen aanzienlijk meer waard en was het gelach van de dorpsbewoners verstomd. Mijndert mag gezien worden als een man met visie!

Mijndert trouwde, 29 jaar oud, op 26-09-1902 in Kortenhoef met Jentje van ´t Oever, 27 jaar oud.

Kinderen van Mijndert en Jentje:
Jan Fokker en Jent Mur

1 Jannetje (Jent) Mur (1903-1974), trouwde met Jan Fokker (1899-1962).  Beroep: Veehouder
2 Antoinette Mur
(1904-1940), trouwde met Cornelis Schipper (1905-1989). 
3 Pieter Mur, geboren in 1906 Pieter is overleden in 1911, 4 of 5 jaar oud.
4 Willem Mur, geboren op 31-12-1907 in Kortenhoef,
volg 1.4.1.
5 Lammertje Mur, geboren in 1909. Lammertje is overleden in 1911, 1 of 2 jaar oud.
6 Pieter Mur, geboren op 02-07-1912 in Kortenhoef,
volg 1.4.2.
7 Lammertje (Lammie) Mur
(1913-1995), trouwde met Cornelis (Kees) Woud (1910-1986)
Beroepen: Groenten-en fruitwinkel en Pluimveehouder.
8 Beert Mur
, geboren op 07-08-1917 in Kortenhoef,
volg 1.4.3.

1.5 Lambertus Mur (1876-1941), zoon van Pieter Mur en Jannetje de Kater.  Lambertus trouwde met Hermina (Mina) Middag.

Kinderen van Lambertus en Mina:

1 Stijntje Mur (1902-1999), trouwde met Klaas Westerdijk (1893-1975).
Beroepen: Letterzetter en Koperdraaier.
                           2 Jannetje Mur (
1905-1980), trouwde 1 met Kleinwoud, trouwde 2 met
Johannes Sebastianus Marie Bijl.
3 Pieter Mur (1907-1908).
4 Alida Mur (1908-1910).
5 Alida Mur, (privé). Alida trouwde met Hendrik Kist.
6 Lammertje Mur, (privé). Lammertje trouwde met
Willem Frederik Zwebe
7 Pieter Mur (1913-1917).
                            8 Hermina Mur (1914-1915).
9 Hermina Mur (1915-1959), trouwde met Frederik Baay.
10 Lambertus Mur, geboren op 04-06-1917 in Amsterdam,
volg 1.5.1.
11 Johanna Margaretha Mur (1923-1927).
Jan Mur en Agnieta Smallenburg


1.6 Jan Mur
(1878-1967), zoon van
Pieter Mur en Jannetje de Kater.  Beroep: Veehouder.
Jan trouwde op 24-04-1913 met Agnita Smallenburg.

1.7 Pieter Mur (1882-1918), zoon van
Pieter Mur en Jannetje de Kater. Pieter trouwde op 01-09-1910 in Nigtevecht met Sijtje Tinholt (1880-1957).

Kinderen van Pieter en Sijtje:

1 Pieter Mur, geboren in 1911. Pieter is overleden op 25-09-1912, 0 of 1 jaar oud.
2. Jannetje Mur (1912-1928).
3 Pieter (Piet) Mur, geboren op 12-04-1914 in Nigtevecht,
volg 1.7.1.
4 Lambertus (Lammert) Mur, geboren op 03-12-1916 in Nigtevecht,
volg 1.7.2.
5 Lammertje Mur (1917-2000), trouwde met Jan Machielse.
6 Willem Mur, geboren in 1918,
volg 1.7.3.

1.1.1 Willem Mur (1894-1956), zoon van Willem Mur en Guurtje (Geurtje) Harting.  Beroep: Tuinman. Willem trouwde op 20-07-1922 in Aalsmeer met Klazina Eveleens.

Kind van Willem en Klazina:

1 Guurtje Mur, trouwde met G.A. de Leeuw.

1.1.2 PietPieter Murer Mur (1894-1996), zoon van Willem Mur en Guurtje (Geurtje) Harting. Pieter werd 101 jaar oud.  Beroep: Besteller bij de PTT.
Pieter trouwde op 25-05-1921 in Haarlemmermeer met Maria Kaslander (1894-1965).

Pieter heeft zijn levensverhaal verteld in een uitgave van ons familieblad in 1991. Hij beschreef daarin het leven in die ‘goeie oude tijd’ met de nodige scepsis. Want met  tien kinderen in een vrij kleine woning, in een tijd waar waterleiding en elektriciteit nog geen gemeengoed was, is niet iets om naar terug te verlangen. Hij sliep met zijn broer en zijn oudste zus in een bedstee. De andere kinderen sliepen op zolder waar het ‘s winters bitter koud was. Vader en moeder sliepen ook in een bedstee en daar was een krib in getimmerd waar meestal wel een klein broertje of zusje in lag.  Een WC was er niet, dus moest iedereen op de pot. Dan stonden er ‘s morgens wel een paar potten vol. Ook vertelde hij  wat er gegeten werd. Honger hebben zij nooit gehad, er lag altijd een varken in het hok die in het najaar werd geslacht, hij woog dan wel zo’n 400 pond. Groenten werden verbouwd in de moestuin. Het brood werd door moeder gesneden, flinke dikke pillen, er ging een vleugje boter op en dan stak zij haar vingers in de suikerpot en strooide de suiker op hetPiet en zoon Jan tijdens de familiedag in Loosdrecht in 1989, Pieter was toen al 95 jaar oud brood, daar ging dan nog een snee op. Altijd dubbel! Soms kregen zij er reuzel met stroop of kaantjes op. Voor de warme maaltijd moesten hij en zijn broer altijd de aardappels schillen. Meestal een flinke mand vol. Zij werden opgediend in een grote schaal met in het midden een kommetje vet. Daar moesten de aardappels in gedoopt worden, vooral niet te diep want dat kostte teveel vet. Toetjes kregen zij nooit, alleen ’s zondags als ze peren aten. Die werden in ruim water gekookt. Er ging dan voor iedereen een snee wittebrood in een schaal en daar werden de peren in gedaan. Dat sneetje brood was dan geweekt in het perennat en dat was het toetje. In die tijd kwam alles nog aan de deur, de bakker, de slager, de kruidenier en de schoenmaker. Verpakte artikelen waren er niet. In de winkel werd alles afgewogen en in zakjes gedaan. Als men stroop wilde hebben, dan moest men zelf de strooppot meenemen. De zakjes werden weer verbrand in het fornuis. De straatverlichting bestond uit petroleumlampen. Die werden ’s morgens door de lantaarnopsteker gevuld en het lampenglas werd schoongemaakt. ’s Avonds werden ze dan aangestoken. Voor vijf cent liet hij zijn haar knippen. foto uit lokale krantOok was er twee keer in de week scheren. Dan was het erg druk en had de kapper hulp van een inzeper.      

Kinderen van Pieter en Maria:
 

1 Willem Mur, geboren op 16-11-1922 in Aalsmeer, volg 1.1.2.1.
Zij kregen nog 2 kinderen. Hun gegevens worden om privacy reden niet vermeld.
                              


1.2.1 Pieter Gijsbertus Mur (1915-1993), zoon van
Elias Jacobus Mur en Jannetje Smallenburg.  Beroep: Veehouder.
Pieter Gijsbertus trouwde op 01-06-1938 in Hilversum met Judith Veldhuizen

Kinderen van Pieter Gijsbertus en Judith:
Zij kregen 6 kinderen. Om privacy reden worden hun gegevens niet vermeld.   


1.3.1 Pieter Mur (1902-1955), zoon van
Lucas Roelof Mur en Guurtje (Geurtje) van Wirdum. Beroep: Onderwijzer.
Pieter trouwde met Maartje Veenis (1903-1982).

Kind van Pieter en Maartje:
Zij kregen een zoon.
Om privacy reden worden zijn gegevens niet vermeld.   

1.4.1 Willem Mur (1907-1986), zoon vWillem Mur en Maria Woud.an Mijndert Mur en Jentje van ´t Oever.
Beroep: Veehouder.

Willem trouwde op 22-05-1936 in Kortenhoef met Maria Woud (1908-1975).

Kinderen van Willem en Maria:
Zij kregen 6 kinderen. Om privacy reden worden hun gegevens niet vermeld.   

 

1.4.2 Pieter Mur  (1912-1986), zoon van Mijndert Mur en Jentje van ´t Oever.
Beroep: Veehouder. Pieter trouwde op 10-10-1940 met Albertina (Tinie) Hermsen (1910-1990). 
gezin Pieter Mur

Kinderen van Pieter en Tinie:
Zij kregen 6 kinderen. Om privacy reden worden hun gegevens niet vermeld.   

   

1.4.3 Beert Mur is geboren op 07-08-19Beert Mur17 in Kortenhoef, zoon van Mijndert Mur en Jentje van ´t Oever. Beroep: Groente-en fruitzaak.
Beert trouwde op 26-05-1943 in Loosdrecht met Wilhelmina de Groot (1917-1995).  Beert is overleden op 25-07-2009 te Hilversum, 91 jaar oud.

Beert was een expert in het slaan van pompen. Hij was vaste gast op de familiedagen en weet dan prachtige verhalen over vroeger te vertellen.
Beert was altijd wel in voor een geintje. In de oorlogstijd nam hij de Duitsers te grazen. Zij waren bomen aan het zagen en hadden net pauze toen Beert passeerde. De zagen lagen onbeheerd en Beert gooide ze in de sloot. Ze hebben ze nooit terug kunnen vinden, maar Beert wel! Na de oorlog hebben verschillende Kortehoevenaren nog jaren gezaagd met prima Duitse zagen.


1.5.1 Lambertus Mur (1917-1994), zoon van
Lambertus Mur en Hermina (Mina) Middag. Lambertus trouwde op 19-10-1950 in Amsterdam met Jannetje Out.

Kind van Lambertus en Jannetje:
Zij kregen een zoon,
Om privacy reden worden zijn gegevens niet vermeld.   

1.7.1 Pieter (Piet) Mur (1914-1990), zoon van Pieter Mur en Sijtje Tinholt.
Beroep: Brood-en banketbakker. Piet trouwde op 10-01-1940 in Nederhorst den Berg met Rijkje Meijer.

Kind van Piet en Rijkje:
Zij kregen een zoon.
Om privacy reden worden hun gegevens niet vermeld.   

1.1.2.1 Willem Mur
(1922-1986), zoon van
Pieter Mur en Maria Kaslander. Willem is overleden in Dandenong (Australië). Willem trouwde op 20-07-1948 met Gerarda van de Straaten.

Kinderen van Willem en Gerarda:
Zij nkregen 5 kinderen.
Om privacy reden worden hun gegevens niet vermeld.   

1.1.2.2 Jan Mur (privé), zoon van Pieter Mur en Maria Kaslander. Jan trouwde met Maria Cornelia Monsma.

Kinderen van Jan en Maria Cornelia:
Zijn kregen 2 kinderen.
Om privacy reden worden hun gegevens niet vermeld.   

1.4.1.1 Mijndert Mur  (1938-2019), zoon van Willem Mur en Maria Woud. Mijndert trouwde met Lammerdina Klasina (Diny) Griffioen.

Mijndert was sinds de oprichting in 1988, bestuurslid van onze stichting namens de Kortenhoefse tak en Diny was ook vaak op de bestuurs-vergaderingen aanwezig. Zij leverden daar een zeer nuttige inbreng. Zijn functie is, op adequate wijze, overgenomen door zijn dochter Marian.

Mijndert heeft zijn levensgeschiedenis verteld in ons familieblad 'Murrezien'. Zijn ‘Duitse avontuur’ wil ik hier even herhalen want dat is toch wel bijzonder.
In 1974 verhuisden zij naar de Bonds Republiek Duitsland. Waarom? In Vinkeveen was de boerderij een beetje te klein en alles ver van huis en ook het avontuur trok wel. En zo kwamen er drie vrachtwagens voor de huisboel, de inventaris en het vee en gingen zij richting Duitsland. Zij hadden daar in het hoge noorden, ongeveer 6 km van de Waddenzee, een bedrijf gepacht van 24 ha. De boerderij was enorm groot met 10 kamers en de nodige bijgebouwen, maar vreselijk oud en verwaarloosd. Zij hebben er voor-en tegenspoed meegemaakt. Wat zij nooit zullen vergeten, is een winter met sneeuwduinen van zo’n 10 meter hoog. Dagenlang waren zij geïsoleerd, tot het leger de wegen weer vrij maakte. Ook kon het er vreselijk stormen en als er met windkracht 14 ca  350 m2 dak van je boerderij afvliegt, dan is dat geen prettige ervaring. Toen de pachtprijzen stegen, er grote investeringen gedaan moesten worden en zij ook nog moesten inkrimpen omdat zij teveel melk produceerden, hebben zij gebruik gemaakt van een uitkoopregeling en zijn teruggekeerd naar Nederland. Daar kreeg Mijndert een aanstelling bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en zo trokken zij naar Lelystad. Toen na enige jaren het werk in de Flevopolders grotendeels gedaan was en andere IJsselmeerwerken zoals de Markerwaard op zich lieten wachten, is Mijndert overgeplaatst naar de gemeente Almere als gemeente ambtenaar.

Kinderen van Mijndert en Diny:
Zij kregen 3 kinderen.
Om privacy reden worden hun gegevens niet vermeld.   
 


Een genealogie bevat alleen nazaten in de mannelijke lijn. Voor gegevens van de andere nazaten uit de Kortenhoefse tak, tik hier
 

Home | Bestuur | Doelstellingen | Genealogie | Nieuwsbrief | Familiedagen | Bronnen