Aalsmeerse tak

Home | Bestuur | Doelstellingen | Genealogie | Nieuwsbrief | Familiedagen | Bronnen


Parenteel van Lucas Roelof Mur, stamvader van de Aalsmeerse tak.

De Aalsmeerse tak is in de mannelijke lijn uitgestorven. Er zullen nog wel vrouwelijke nazaten zijn met Murren DNA maar de naam wordt niet meer gedragen en daardoor zijn zij voor ons uit beeld geraakt. Als u meent dat u zo'n nazaat bent, mail ons dan!

De geschiedenis van de Aalsmeerse tak is nauw verbonden met die van Drukkerij Mur. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de drukkerij is een boek uitgegeven genaamd "Gouden Banden". Dit boek behandelt niet alleen de geschiedenis van de familie Mur te Aalsmeer, maar vooral de geschiedenis en ontwikkeling van Aalsmeer en omstreken. Jammer genoeg is het boek slechts in een beperkte oplage uitgegeven en zijn er, voor zover mij bekend, slechts één exemplaar in de familie overgebleven. Uit dit boek wordt hieronder veelvuldig geciteerd, zonder dit steeds aan te geven.

Lucas Roelof met zoon Willem en kleinzoon Lucas Roelof

1 Lucas Roelof Mur is geboren op 31-10-1831 in Loosdrecht, zoon van Willem Mur en Lammertje Meijers. Lucas Roelof is overleden op 17-07-1913 in Aalsmeer, 81 jaar oud.
Lucas Roelof trouwde, 28 jaar oud, op 05-11-1859 in Loosdrecht met Cornelia van Waveren, 32 jaar oud. Cornelia is geboren op 06-09-1827 in Loosdrecht, dochter van Matthijs van Waveren en Dirkje Boelhouwer. Cornelia is overleden op 25-06-1900 in Aalsmeer, 72 jaar oud.

 Beroep: bakker en brievengaarder.
 In 1877 is Lucas Roelof in zijn woning een hulppostkantoor begonnen en werd hij, naast bakker, ook "brievengaarder". Het ging gemoedelijk toe bij de plaatselijke postdienst. Het kantoor was zo goed als nooit  gesloten, want Lucas Roelof stond ook buiten kantooruren klaar om postzegels te verkopen of te helpen bij het invullen van formulieren.

Kinderen van Lucas Roelof en Cornelia:

1 Lammertje Mur, geboren op 04-01-1861 in Aalsmeer en daar overleden op 24-02-1861, 7 weken oud.
2 Matthijs Mur, geboren op 18-07-1862 in Aalsmeer, volg 1.1.
3 Willem Mur, geboren op 02-11-1864 in Aalsmeer en daar overleden op 01-01-1865, op 1 dag na 2 maanden oud.
4 Willem Mur, geboren op 20-04-1866 in Aalsmeer,
volg 1.2.
5 Lammertje Mur, geboren op 26-08-1868 in Aalsmeer,
volg 1.3.
6 Dirkje Mur, geboren op 23-12-1870 in Aalsmeer en daar overleden op 08-02-1872, 1 jaar en 6 weken oud.
7 Dirkje Mur, geboren op 18-08-1873 in Aalsmeer en daar overleden op 04-09-1873, 17 dagen oud.

Matthijs

1.1 Matthijs Mur is geboren op 18-07-1862 in Aalsmeer, zoon van Lucas Roelof Mur en Cornelia van Waveren. Matthijs is overleden op 08-03-1945 in Wilnis, 82 jaar oud.
Beroep: directeur postkantoor Nieuwkoop.
Matthijs trouwde, 33 jaar oud, op 10-10-1895 in Aalsmeer met Geertje van de Bruinhorst, 30 jaar oud. Geertje is geboren op 22-03-1865 in Soest, dochter van Teunis van de Bruinhorst en Gerrigje Wallet. Geertje is overleden op 07-02-1940 in Nieuwkoop, 74 jaar oud.

Kinderen van Matthijs en Geertje:                                                                                  
grafsteen Cornelia Mur

1 Cornelia Margaretha Mur, geboren op 11-09-1896 in Aalsmeer. Cornelia Margaretha is overleden in Noorden op 30-01-1977, 81 jaar oud.
2 Gerritje Mur, geboren op 14-03-1899 in Aalsmeer,
volg 1.1.1.
3 Geertje Mur, geboren op 10-03-1901 in Aalsmeer,
volg 1.1.2.
4 Lammertje Gijsberta Mur, geboren op 09-05-1904 in Alkemade,
volg 1.1.3.

Willem

1.2 Willem Mur is geboren op 20-04-1866 in Aalsmeer, zoon van Lucas Roelof Mur en Cornelia van Waveren. Willem is overleden in 1925, 59 jaar oud. Beroep: drukker (zelfstandig ondernemer).


Willem was een ondernemend persoon. Na enige jaren als drukker-zetter te hebben gewerkt, begint hij op 01-07-1890 een eigen drukkerij. Zijn eerste opdrachtgever was de redactie van het weekblad ´De Nieuwe Meerbode´. In 1894 verkoopt hij zijn rechten om ´De Nieuwe Meerbode´ te drukken aan Drukkerij Deddens en legt Willem zich meer toe op handelsdrukwerk. Toch houdt de krantendrukkerij voor de vakman een bijzondere bekoring met als gevolg dat Willem op 01-07-1896 een eigen krant, ´De Meerbode´, begint. Dit blad verschijnt tweemaal per week als nieuwsblad voor Aalsmeer, de Haarlemmermeer, Uithoorn en omgeving. Ter promotie van de nieuwe krant, nodigt hij het fanfarecorps uit Hoofddorp uit om een ´Meerbode concert´ te geven. Dit concert groeit uit tot een jaarlijks terugkerend evenement. Na het derde ´Meerbode concert´ beginnen in Aalsmeer stemmen op te gaan over een eigen fanfarecorps. Onder auspiciën van de Meerbode, wordt in 1899 het Aalsmeer´s Fanfare Corps opgericht.
Willem heeft nog meer interesses n.l. paardensport. Hij is uitgever-redacteur van het blad ´Onze paarden´. Een artikel in dit blad brengt hem in de ban van een ontdekking op veeartsenijkundig gebied: het z.g. Indical dat kreupelheid van paarden kan genezen. Willem weet de alleenverkoop voor Nederland te verkrijgen. Vele jaren wordt vanuit Aalsmeer dit veelgevraagde produkt over geheel Nederland verspreid. Zelfs de Koninklijke Stallen zijn afnemers.

In 1905 wordt een nieuwe drukkerij gebouwd aan de Schoolstraat. Ook wordt een petroleummotor aangeschaft voor het laten draaien van de snelpers.

In 1906 wordt het hulppostkantoor, dat sinds 1877 bij de familie Mur aan huis wordt gehouden, opgeheven. Aalsmeer krijgt zijn eigen postkantoor. Ook het Rijkstelefoonkantoor wordt daar ondergebracht. Aanvankelijk zijn vierentwintig ingezetenen op de telefooncentrale aangesloten. Drukkerij Mur, krijgt als eerst aangemelde abonnee, het telefoonnummer 1 en mag een proefgesprek voeren met de directeur-generaal der PTT te ´s-Gravenhage.

In 1909 is Drukkerij Mur het eerste bedrijf in Aalsmeer waar elektriciteit als beweegkracht wordt aangewend. De elektriciteit wordt door hen zelf opgewekt. De petroleummotoren kunnen meer stroom leveren dan voor eigen gebruik nodig is. Dat brengt Willem op een idee om elektriciteit aan anderen te gaan leveren. Samen met zijn buurman de heer Koudijs, wordt de firma "Mur & Koudijs-Elektriciteitscentrale voor Aalsmeer" opgericht. De raadsvergadering van 3 november 1909 besluit om Mur & Koudijs voor een tijdvak van 20 jaar concessie te verlenen voor het leveren van elektriciteit in de gemeente Aalsmeer.

1910, Drukkerij Mur krijgt haar eerste zetmachine, het is een Typograph van de Firma Ludwig Löwe. De Meerbode wordt nu machinaal gezet. In het werkplan voor de hoogste klas van de scholen is opgenomen: een bezoek aan Drukkerij Mur.
De machinezetters Rinkel en Biesheuvel bedienen dit wonder der techniek, zij maken voor iedere leerling hun naam op een loden regel.
De elektrificatie van Aalsmeer krijgt steeds meer vorm. Inmiddels wordt aan de Nederlandse Hervormde Kerk, smederij Breij en bakker Spaargaren, stroom geleverd.

1911, er wordt een begin gemaakt met het vervangen van de petroleum-straatverlichting door een elektrische. De vraag naar stroom werd zo groot dat Mur & Koudijs moesten uitbreiden. Naast de machinekamer van Mur wordt een elektriciteitscentrale gebouwd. Hele buurtschappen, zoals Het Dorp, Uiterweg en Oosteinde worden op het net aangesloten. De vraag wordt zo groot dat ook de nieuwe centrale al snel niet meer in de behoefte kan voorzien. Een oplossing wordt gevonden door in 1913 met de gemeente Leiden een overeenkomst aan te gaan voor het leveren van stroom aan de centrale van Mur & Koudijs.

1912, de spoorlijn Haarlem-Aalsmeer wordt in gebruik genomen.

1914, bij het in Utrecht gehouden examen is zoon Lucas Roelof geslaagd voor het diploma van de vakschool voor typografie. Een domper op de vreugde is het uitbreken van WO-I.

1915, rivaliteit tussen de provinciale elektriciteitsbedrijven komt om de hoek kijken. De Kennemer Elektriciteits Maatschappij (K.E.M.) adviseert de gemeente Aalsmeer om het bedrijf van Mur & Koudijs over te nemen. Na langdurig onderhandelen wordt per 01-01-1916 het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf  opgericht en de firma Mur & Koudijs overgenomen.
Maar Aalsmeer mag nooit vergeten dat zij de elektrificatie van hun dorp te danken hebben aan particulier initiatief en aan het pionierswerk van de heren Mur en Koudijs.

                 Gijsje van Zijverden              Willem:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 03-10-1889 in Aalsmeer met Gijsje van Zijverden,  23 jaar oud. Gijsje is geboren op 24-01-1866 in Aalsmeer, dochter van Klaas van Zijverden en Aaltje de Vries. Gijsje is overleden op 19-08-1919 in Aalsmeer, 53 jaar oud.

 

Tijdens een stormvlaag slaat op de Westeinder een zeilboot om. Bij dit ongeval verdrinken twee inzittenden, mevrouw G. Mur-van Zijverden en de heer C. Koudijs. Omtrent de juiste toedracht is niets bekend. Er wordt gezegd dat ook zoon Klaas (toen 19 jaar) tot de opvarenden behoorde. Hij heeft het overleefd maar zal zijn moeder en huisvriend voor zijn ogen hebben zien verdrinken.


(2) trouwde, 54 jaar oud, op 27-07-1920 in De Bilt met Trijntje Marrenga, 53 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 08-03-1921 (Scheiding). Trijntje is geboren in 1867 in Winsum, dochter van Elle Ulferts Marrenga en Frouwke Klaassens Borgman.
                               
Kinderen van Willem en Gijsje: geboorteaangifte Aaltje Cornelia

1 Aaltje Cornelia Mur, geboren op 17-11-1890 in Aalsmeer en daar overleden op 21-01-1899, 8 jaar oud.
2 Lucas Roelof Mur, geboren op 23-04-1892 in Amsterdam,
volg 1.2.1.
3 Cornelia Willemina Mur, geboren in 1896 in Baarn,
volg 1.2.2.
4 Klaas Mur, geboren op 15-11-1899,
volg 1.2.3.

1.3 Lammertje Mur is geboren op 26-08-1868 in Aal;smeer, dochter van Lucas Roelof Mur en Cornelia van Waveren. Lammertje is overleden op 28-01-1949, 80 jaar oud. Lammertje trouwde, 28Lammertje Mur jaar oud, op 01-10-1896 met Pieter Blootshoofd, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 18-10-1868, zoon van Dirk Blootshoofd en Grietje Hansen. Pieter is overleden op 22-05-1943, 74 jaar oud. Beroep: boomkweker.

Kinderen van Lammertje en Pieter:

1 Margaretha Blootshoofd, geboren op 20-06-1898, volg 1.3.1.
2 Cornelia Blootshoofd, geboren op 31-01-1906,
volg 1.3.2.
3 Nellie Blootshoofd, geboren op 12-06-1909,
volg 1.3.3.

1.1.1 Gerritje Mur is geboren op 14-03-1899 in Aalsmeer, dochter van Matthijs Mur en Geertje van de Bruinhorst. Gerritje is overleden in Nieuwkoop op 08-11-1984, 85 jaar oud. Gerritje trouwde, 27 jaar oud, op 07-10-1926 met  Wouter van Wijngaarden, 29 jaar oud. Wouter is geboren op 03-09-1897 te Nieuwkoop als zoon van Nicolaas Arie van Wijngaarden en Hendrieka van Zadelhoff. Wouter is overleden op 07-05-1999 te Nieuwkoop, 92 jaar oud.
Kinderen van Gerritje en Wouter:
Zij kregen 1 kinderen. Om privacy reden worden zijn gegevens niet vermeld. 

1.1.2 Geertje Mur is geboren op 10-03-1901 in Aalsmeer, dochter van
Matthijs Mur en Geertje van de Bruinhorst.  Geertje trouwde, 28 jaar oud, op 24-10-1929 in Aalsmeer met Jan van Dalen.

Jan is geboren op 09-09-1902 te Amsterdam en overleden op 31-10-1934 te Berchem (België), oud 32 jaar.
Kinderen van Geertje en Jan:
Zij kregen 2 kinderen. Om privacy reden worden hun gegevens niet vermeld. 
 

Nico Otto en Lammy Mur

1.1.3 Lammertje Gijsberta Mur is geboren op 09-05-1904 in Alkemade, dochter van Matthijs Mur en Geertje van de Bruinhorst. Lammertje Gijsberta is overleden op 12-05-1997 in Bennekom, 93 jaar oud. Lammertje Gijsberta trouwde, 24 jaar oud, op 14-03-1929 met Nicolaas Cornelis (Nico) Otto, 23 jaar oud. Nicolaas Cornelis is geboren op 22-07-1905. Nico is overleden op 27-01-1972 in Ouderkerk a/d Amstel, 66 jaar oud. Beroep: boekhandelaar.

Kinderen van Lammertje Gijsberta en Nico:  
Zij kregen 5 kinderen. Om privacy reden worden hun gegevens niet vermeld.                                                                                                                                                              

1.2.1 Lucas Roelof Mur is geboren op 23-04-1892 in Amsterdam, zoon van Willem Mur en Gijsje van Zijverden. Lucas Roelof is overleden op 06-10-1959 inLucas Roelof Mur, dochter Corry, Jo Brinkman en Elisabeth van Wijk Aalsmeer, 67 jaar oud.
Beroep: uitgever en drukker.


1938, bij de krant wordt merkbaar dat radio en bioscoop een belangrijk aandeel nemen in de nieuwsverspreiding en het adverteren. Lucas vindt het tijd worden om het accent van het drukken van kranten en tijdschriften te verleggen en gaat zich meer bewegen op het gebied van drukwerk voor handel en industrie. Op dat gebied was voldoende te doen aangezien de Aalsmeerse bloemkwekers steeds meer catalogi gingen uitgeven en ook hun toenemende exportactiviteiten het nodige aan handelsdrukwerk vergden.

1940, WO-II breekt uit. Door Drukkerij Mur worden guldens, rijksdaalders en tienguldenbiljetten gedrukt om zo nodig als noodgeld in omloop te worden gebracht. Het krantenwerk wordt verder afgebouwd.

Lucas Roelof:Elisabeth van Wijk
(1) trouwde met J.M. van de Ende.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 29-07-1921 in Heemstede met Elisabeth Jenneke van Wijk, 23 jaar oud. Elisabeth Jenneke is geboren op 24-02-1898 in Haarlemmermeer, dochter van Arie Johan van Wijk en Cornelia Kole. Elisabeth Jenneke is overleden op 10-04-1962 in IJsselmuiden, 64 jaar oud.                                                                    

Kinderen van Lucas Roelof en Elisabeth Jenneke: 
Zij kregen 2 kinderen. Om privacy reden worden hun gegevens niet vermeld.   

1.2.2 Cornelia Willemina Mur is geboren in 1896 in Baarn, dochter van Willem Mur en Gijsje van Zijverden. Cornelia Willemina is overleden. Cornelia Willemina trouwde, 21 jaar oud, op 21-06-1917 in Aalsmeer met Louis Rubbert, 34 jaar oud. Louis is geboren in 1883, zoon van Willem George Frederik Lodewijk Rubbert en Hendika Antoinetta Brouwer.

Klaas Mur

1.2.3 Klaas Mur is geboren op 15-11-1899, zoon van Willem Mur en Gijsje van Zijverden. Klaas is overleden op 10-01-1963 in Amsterdam, 63 jaar oud. Hij is begraven op 14-01-1963 te Aalsmeer. Caspara Johanna Batenburg
Klaas trouwde met Caspara Johanna Batenburg. Caspara Johanna is geboren op 05-01-1917 in Pagar Alam (Indonesië). Caspara Johanna is overleden op 25-07-1973 in Amsterdam, 56 jaar oud.
                                                                                                                               
Kind van Klaas en Caspara Johanna:

1 Madeleintje Emma (Mady) Mur, geboren in Amsterdam, volg 1.2.3.1.           

1.3.1 Margaretha Blootshoofd is geboren op 20-06-1898, dochter van Pieter Blootshoofd en Lammertje Mur. Margaretha is overleden op 03-06-1973, 74 jaar oud. Margaretha trouwde, 27 jaar oud, op 13-08-1925 met Arnodus Jacob Eigenhuis, 29 jaar oud. Arnodus Jacob is geboren op 17-11-1895, zoon van Abel Eigenhuis en Jansje de Vos. Arnodus Jacob is overleden op 05-03-1956, 60 jaar oud. Beroep: bloemist.

1.3.2 Cornelia Blootshoofd is geboren op 31-01-1906, dochter van Pieter Blootshoofd en
Lammertje Mur. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1929 met Arie Piet, 27 jaar oud. Arie is geboren op 04-09-1901, zoon van Willem Piet en Aaltje Nauta. Arie is overleden op 10-12-1976, 75 jaar oud. Beroep: schilder.

1.3.3 Nellie Blootshoofd is geboren op 12-06-1909, dochter van Pieter Blootshoofd en
Lammertje Mur. Nellie is overleden op 24-05-1951 in Amsterdam, 41 jaar oud. Nellie trouwde, 22 jaar oud, op 12-11-1931 met Nicolaas Arie van Wijngaarden, 25 jaar oud. Nicolaas Arie is geboren op 30-09-1906 in Nieuwkoop, zoon van Nicolaas Arie van Wijngaarden en Hendrieka van Zadelhoff. Nicolaas Arie is overleden in 1991 in Amsterdam, 85 jaar oud. Beroep: bakker.

1.2.1.2 Willem Mur is geboren op 27-04-1927 in Aalsmeer, zoon van Lucas Roelof Mur en Elisabeth Jenneke van Wijk. Willem is overleden op 12-11-1992 in Duiven, 65 jaar oud.
Willem trouwde, 26 jaar oud, op 06-04-1954 in Aalsmeer met Johanna Louise (Hanny) Kunkels, (privé).


1953, Willem slaagt voor zijn patroonsopleiding aan de Amsterdamse Grafische School.

1955, Willem wordt bedrijfsleider in de drukkerij. Na het overlijden van zijn vader, zet hij het bedrijf voort. Onder zijn leiding wordt het gehele machinepark vernieuwd. Kunstzinnig vakmanschap en een scherp zakelijk inzicht, ongetwijfeld geërfd van grootvader en vader, hebben er toe geleid dat Drukkerij Mur nog lang heeft voortbestaan. Willem is ook de initiatiefnemer van het jubileumboek "Gouden Banden". Dank zij dit boek kunnen wij hier zo uitvoerig verslag doen van de geschiedenis van de Aalsmeerse tak.

Drukkerij Mur


1.2.3.1 Madeleintje Emma (Mady) Mur
is geboren op 15-01-1948 in Amsterdam, Tom en Madydochter van Klaas Mur en Caspara Johanna Batenburg. Mady is overleden op 23-05-2006 inrouwkaart Mady Amsterdam, 58 jaar oud. Mady trouwde met Tom de Koster (privé).

Zij was bestuurslid van de Stichting Familie Mur vanaf 1989 en voorzitster vanaf 2000.


 

Home | Bestuur | Doelstellingen | Genealogie | Nieuwsbrief | Familiedagen | Bronnen